Pregled e-programov

Spletna učilnica – pouk na daljavo OŠ

Videokonferenca z izkušenimi učitelji

Pouk na daljavo za OŠ

Če je vaš otrok v karanteni in se šola na daljavo, verjetno ne veste, kaj res zna in česa ne.  Vpišite ga v e-učilnico, naši učitelji ga bodo testirali in inštuirali, za vas pa pripravili preglednico znanja.

Več o tem

e-inštrukcije po videokonferenci

Programi v živo, slovenščina, angleščina in matematika. Obrnjeno učenje: razlaga > naloga > utrjevanje, ki otroka motivira in spodbuja samostojnost ter omogoča tudi samostojno učenje in ponavljanje.

Več o tem

Razvoj talentov z mentorjem 

Otroci in mladostniki s pomočjo mentorja z vrstniki  sodelujejo v učnih projektih.  Tako razvijajo svoje talente in se naučijo dela v skupini in samostojnega raziskovanja ter učenja.

Več o tem

Svetovanje in pomoč za starše  

Pomoč pri učenju na daljavo z izbiro učbenikov in aplikacij za učenje, izdelavo učnega načrta in pogovorom  z učiteljem po videokonferenci.  Svetovanje pri šolanju od doma.

Več o tem

Pouk na daljavo – poučevanje po videokonferenci za razrede v karanteni

Naš portal omogoča razbremenitev za učence, starše in učitelje.  Izvajamo pouk in e-inštrukcije matematike, slovenščine in angleščine ter ostalih predmetov.

Motiviramo otroke.  Z delom v majhnih skupinah in različnimi kvizi, tekmovanji ter konverzacijo z rojenimi govorci, bomo vaše otroke motivirali in govorno aktivirali. Edinstvena metoda mikro modulov in personaliziranega učenja omogoča učencem delo v lastnem ritmu – najprej zapolnimo pomanjkljivosti v njihovem znanju in potem znanje hitro gradimo na trdnih temeljih. 

Razbremenimo starše.  Skrb za redno in učinkovito učenje  vaših otrok, bodo prevzeli izkušeni in angažirani učitelji.  Vi pa lahko  dnevno spremljate napredek otroka pri posameznem predmetu na spletni aplikaciji. Proaktivno vas obveščamo o vseh težavah, da jih lahko pravočasno rešimo.

Razbremenimo učitelje.  Učenje na daljavo v velikih šolskih skupinah je v mnogočem “misija nemogoče”. Učitelji so zato preobremenjeni in dežurni krivec za vse.  Če se otroci  udeležijo naših programov, bodo znali več, njihovo znanje pa bo ob koncu šolskega leta ustrezalo standardom znanja.

Učenje v naši učilnici je drugačno 

Posebno pozornost posvečamo čustvom otrok – preden začnemo se sprostimo in povemo, kako se danes počutimo. 

Sledi pouk v spletni učilnici z videokonferenco v živo, ko poslušamo razlago snovi,  si delamo zapiske in sprašujemo učitelja.

Naslednji sklop je namenjen delu z asistentom v živo, ko otroci delajo samostojno in utrdijo naučeno, asistent pa jim po potrebi pomaga. 

Sledi najbolj razburljiv del –  tekmovanje v znanju na aplikaciji z uporabo mobilnega telefona ali računalnika.  Kako tekmovalnost in igre spremenijo motivacijo, za ponavljanje, pa staršem “gamerjev” verjetno ni treba posebej pripovedovati.